فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Badr vs Hesdy در Glory51

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Werdum vs Volkovدر UFC Fight Night 127

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Rampage vs Sonnen در Bellator 192

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Emmett vs Stephens درUFC on Fox28

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Ponzinibbio vs Mike Perry در UFC on Fox 26

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Cowboy vs Medeiros در UFC Fight Night 126

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Swanson vs Ortega در UFC Fight Night 123

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Bisping vs Gastelum در UFC Fight Night 122

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Poirier vs Pettis در UFC Fight Night 120

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Volkov vs Struve درUFC Fight Night 115

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Gustafsson vs Teixeira در ۱۰۹ UFC Fight Night

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Mir vs Duffee در Ufc Fight Night71

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Brian Ortega vs Frankie Edgar درUFC222

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزهRomero vs Rockhold در UFC221

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

مبارزه Bisping vs StPierre در UFC217