مارس 3, 2021
تریلر رویداد UFC 259 - اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

تریلر رویداد UFC 259 – اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

مارس 2, 2021
مبارزه اسرائیل آدسانیا و پائولو کاستا - یو اف سی 253

مبارزه اسرائیل آدسانیا و پائولو کاستا – یو اف سی 253

مارس 2, 2021
مبارزه یان بلاهوویچ و دومینیک ریس - یو اف سی 253

مبارزه یان بلاهوویچ و دومینیک ریس – یو اف سی 253

مارس 2, 2021
مبارزه پیتر یان و جوزه آلدو - یو اف سی 251

مبارزه پیتر یان و جوزه آلدو – یو اف سی 251

مارس 2, 2021
مبارزه الکساندر راکیچ و آنتونی اسمیت - یو اف سی فایت نایت 175

مبارزه الکساندر راکیچ و آنتونی اسمیت – یو اف سی فایت نایت 175

مارس 2, 2021
مبارزه آلجامین استرلینگ و کوری ساندهگن - یو اف سی 250

مبارزه آلجامین استرلینگ و کوری ساندهگن – یو اف سی 250

فوریه 27, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و شلتون گریوز- ای سی ای 93

مبارزه امیر علی اکبری و شلتون گریوز- ای سی ای 93

فوریه 27, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و جرونیمو دوس سانتوس - رایزین 5

مبارزه امیر علی اکبری و جرونیمو دوس سانتوس – رایزین 5

فوریه 27, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و دنیس اسمولدارف - ای سی بی 83

مبارزه امیر علی اکبری و دنیس اسمولدارف – ای سی بی 83

فوریه 24, 2021
پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

فوریه 24, 2021
مبارزه بوکس کانلو آلوارز و سرگی کوالف 2019

مبارزه بوکس کانلو آلوارز و سرگی کوالف 2019

فوریه 24, 2021
تریلر مسابقه بوکس کانلو آلوارز و آونی ییلدیریم 2021

تریلر مسابقه بوکس کانلو آلوارز – آونی ییلدیریم 2021

فوریه 13, 2021
مبارزه خورخه ماسویدال و کامارو عثمان - یو اف سی 251

مبارزه کامارو عثمان و خورخه ماسویدال – یو اف سی 251

فوریه 13, 2021
مبارزه گیلبرت برنز و تایرون وودلی

مبارزه گیلبرت برنز و تایرون وودلی – یو اف سی ESPN 9

فوریه 13, 2021
مبارزه یو اف سی کامارو عثمان و رافائل دوس آنجوس

مبارزه یو اف سی کامارو عثمان و رافائل دوس آنجوس