ژانویه 9, 2022
مبارزه فرانسیس انگانو و استیپه میوچیچ - یو اف سی 260

مبارزه فرانسیس انگانو و استیپه میوچیچ – یو اف سی 260

ژانویه 9, 2022
مبارزه براندون مورنو و دیویسون فیگوردو 2 - یو اف سی 263

مبارزه براندون مورنو و دیویسون فیگوردو 2 – یو اف سی 263

ژانویه 9, 2022
مبارزه سیریل گان و دریک لوئیس - یو اف سی 265

مبارزه سیریل گان و دریک لوئیس – یو اف سی 265

ژانویه 9, 2022
مبارزه سیریل گان و الکساندر ولگوف - یو اف سی فایت نایت 190

مبارزه سیریل گان و الکساندر ولگوف – یو اف سی فایت نایت 190

ژانویه 5, 2022
پیش نمایش یو اف سی 270 - فرانسیس انگانو و سیریل گان

پیش نمایش یو اف سی 270 – فرانسیس انگانو و سیریل گان

دسامبر 8, 2021
مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 - یو اف سی 257

مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 – یو اف سی 257

دسامبر 8, 2021
مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن - یو اف سی 256

مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن – یو اف سی 256

دسامبر 8, 2021
مبارزه شان اومالی و کریس موتینهو - یو اف سی 264

مبارزه شان اومالی و کریس موتینهو – یو اف سی 264

دسامبر 8, 2021
مبارزه کودی گاربرانت و رافائل آسانسائو - یو اف سی 250

مبارزه کودی گاربرانت و رافائل آسانسائو – یو اف سی 250

دسامبر 8, 2021
مبارزه جف نیل و مایک پری - یو اف سی 245

مبارزه جف نیل و مایک پری – یو اف سی 245

دسامبر 5, 2021
پیش نمایش مبارزه چارلز اولیویرا و داستین پوریر - یو اف سی 269

پیش نمایش مبارزه چارلز اولیویرا و داستین پوریر – یو اف سی 269

نوامبر 5, 2021
مبارزه بوکس کانلو آلوارز و بیلی جو ساندرز 2021

مبارزه بوکس کانلو آلوارز و بیلی جو ساندرز 2021

نوامبر 5, 2021
مبارزه بوکس کیلب پلنت و کیلب ترواکس 2021

مبارزه بوکس کیلب پلنت و کیلب ترواکس 2021

نوامبر 5, 2021
مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 - یو اف سی 245

مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 – یو اف سی 245

نوامبر 5, 2021
مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی - یو اف سی فایت نایت 178

مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی – یو اف سی فایت نایت 178