نوامبر 5, 2021
مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 - یو اف سی 245

مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 – یو اف سی 245

نوامبر 5, 2021
مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی - یو اف سی فایت نایت 178

مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی – یو اف سی فایت نایت 178

نوامبر 4, 2021
مبارزه جاستین گیجی و کابوی سرونی - یو اف سی فایت نایت 158

مبارزه جاستین گیجی و کابوی سرونی – یو اف سی فایت نایت 158

نوامبر 2, 2021
پیش نمایش مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 2 - یو اف سی 268

پیش نمایش مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 2 – یو اف سی 268

اکتبر 29, 2021
مبارزه یان بلاهوویچ و اسرائیل آدسانیا - یو اف سی 259

مبارزه یان بلاهوویچ و اسرائیل آدسانیا – یو اف سی 259

اکتبر 29, 2021
مبارزه گلاور تشیرا و آنتونی اسمیت - یو اف سی فایت نایت 171

مبارزه گلاور تشیرا و آنتونی اسمیت – یو اف سی فایت نایت 171

اکتبر 29, 2021
مبارزه اسلام ماخاچف و درو دوبر - یو اف سی 259

مبارزه اسلام ماخاچف و درو دوبر – یو اف سی 259

اکتبر 29, 2021
مبارزه حمزه چیمائف و جرالد میرشات - یو اف سی فایت نایت 178

مبارزه حمزه چیمائف و جرالد میرشات – یو اف سی فایت نایت 178

اکتبر 29, 2021
مبارزه پیتر یان و یورایا فیبر - یو اف سی 245

مبارزه پیتر یان و یورایا فیبر – یو اف سی 245

اکتبر 27, 2021
تریلر رویداد UFC 267 - یان بلاهوویچ و گلاور تشیرا

تریلر رویداد UFC 267 – یان بلاهوویچ و گلاور تشیرا

سپتامبر 25, 2021
مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی 2 - یو اف سی 251

مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی 2 – یو اف سی 251

سپتامبر 25, 2021
مبارزه برایان اورتگا و زامبی کره ای - یو اف سی فایت نایت 180

مبارزه برایان اورتگا و زامبی کره ای – یو اف سی فایت نایت 180

سپتامبر 25, 2021
مبارزه نیک دیاز و رابی لاولر 1 - یو اف سی 47

مبارزه نیک دیاز و رابی لاولر 1 – یو اف سی 47

آگوست 5, 2021
مبارزه دریک لوئیس و الکساندر ولکوف - یو اف سی 229

مبارزه دریک لوئیس و الکساندر ولکوف – یو اف سی 229

آگوست 5, 2021
مبارزه سیریل گان و جرزینیو روزنسترایک - یو اف سی فایت نایت 186

مبارزه سیریل گان و جرزینیو روزنسترایک – یو اف سی فایت نایت 186