مارس 24, 2021
مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 3 - یو اف سی 252

مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 3 – یو اف سی 252

مارس 24, 2021
مبارزه فرانسیس انگانو و جرزینهو روزنستروک - یو اف سی 249

مبارزه فرانسیس انگانو و جرزینهو روزنستروک – یو اف سی 249

مارس 24, 2021
مبارزه تایرون وودلی و رابی لاولر - یو اف سی 201

مبارزه تایرون وودلی و رابی لاولر – یو اف سی 201

مارس 24, 2021
مبارزه شان اومالی و خوزه آلبرتو کوینونز - یو اف سی 248

مبارزه شان اومالی و خوزه آلبرتو کوینونز – یو اف سی 248

مارس 24, 2021
تریلر یو اف سی 260 - استیپه میوچیچ و فرانسیس انگانو 2

تریلر یو اف سی 260 – استیپه میوچیچ و فرانسیس انگانو 2

مارس 3, 2021
تریلر رویداد UFC 259 - اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

تریلر رویداد UFC 259 – اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

مارس 2, 2021
مبارزه اسرائیل آدسانیا و پائولو کاستا - یو اف سی 253

مبارزه اسرائیل آدسانیا و پائولو کاستا – یو اف سی 253

مارس 2, 2021
مبارزه یان بلاهوویچ و دومینیک ریس - یو اف سی 253

مبارزه یان بلاهوویچ و دومینیک ریس – یو اف سی 253

مارس 2, 2021
مبارزه پیتر یان و جوزه آلدو - یو اف سی 251

مبارزه پیتر یان و جوزه آلدو – یو اف سی 251

مارس 2, 2021
مبارزه الکساندر راکیچ و آنتونی اسمیت - یو اف سی فایت نایت 175

مبارزه الکساندر راکیچ و آنتونی اسمیت – یو اف سی فایت نایت 175

مارس 2, 2021
مبارزه آلجامین استرلینگ و کوری ساندهگن - یو اف سی 250

مبارزه آلجامین استرلینگ و کوری ساندهگن – یو اف سی 250

فوریه 24, 2021
پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

فوریه 24, 2021
مبارزه بوکس کانلو آلوارز و سرگی کوالف 2019

مبارزه بوکس کانلو آلوارز و سرگی کوالف 2019

فوریه 13, 2021
مبارزه خورخه ماسویدال و کامارو عثمان - یو اف سی 251

مبارزه کامارو عثمان و خورخه ماسویدال – یو اف سی 251

فوریه 13, 2021
مبارزه گیلبرت برنز و تایرون وودلی

مبارزه گیلبرت برنز و تایرون وودلی – یو اف سی ESPN 9