آگوست 5, 2021
مبارزه دریک لوئیس و الکساندر ولکوف - یو اف سی 229

مبارزه دریک لوئیس و الکساندر ولکوف – یو اف سی 229

آگوست 5, 2021
مبارزه سیریل گان و جرزینیو روزنسترایک - یو اف سی فایت نایت 186

مبارزه سیریل گان و جرزینیو روزنسترایک – یو اف سی فایت نایت 186

آگوست 5, 2021
مبارزه ویسنته لوکه و تایرون وودلی - یو اف سی 266

مبارزه ویسنته لوکه و تایرون وودلی – یو اف سی 266

آگوست 5, 2021
مبارزه خوزه آلدو و مارلون ورا - یو اف سی فایت نایت 183

مبارزه جوزه آلدو و مارلون ورا – یو اف سی فایت نایت 183

آگوست 5, 2021
مبارزه سیریل گان و جونیور دوس سانتوس - یو اف سی 256

مبارزه سیریل گان و جونیور دوس سانتوس – یو اف سی 256

آگوست 5, 2021
مبارزه مایکل کیسا و رافائل دوس آنجوس - یو اف سی فایت نایت 166

مبارزه مایکل کیسا و رافائل دوس آنجوس – یو اف سی فایت نایت 166

آگوست 5, 2021
مبارزه دریک لوئیس و فرانسیس انگانو - یو اف سی 226

مبارزه دریک لوئیس و فرانسیس انگانو – یو اف سی 226

آگوست 3, 2021
پیش نمایش مبارزه دریک لوئیس و سیریل گان در یو اف سی 265

پیش نمایش مبارزه دریک لوئیس و سیریل گان – یو اف سی 265

جولای 9, 2021
کنفرانس مطبوعاتی یو اف سی 264 - کانر مک گرگور و داستین پوریر 3

کنفرانس مطبوعاتی یو اف سی 264 – کانر مک گرگور و داستین پوریر 3

جولای 5, 2021
مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 - یو اف سی 257

مبارزه کانر مک گرگور و داستین پوریر 2 – یو اف سی 257

جولای 5, 2021
مبارزه شان اومالی و توماس آلمیدا - یو اف سی 260

مبارزه شان اومالی و توماس آلمیدا – یو اف سی 260

جولای 5, 2021
مبارزه استیون تامپسون و خورخه ماسویدال - یو اف سی 217

مبارزه استیون تامپسون و خورخه ماسویدال – یو اف سی 217

جولای 4, 2021
مبارزه کارلوس کاندیت و نیک دیاز - یو اف سی 143

مبارزه کارلوس کاندیت و نیک دیاز – یو اف سی 143

جولای 4, 2021
مبارزه کوین لی و گرگور گیلسپی - یو اف سی 244

مبارزه کوین لی و گرگور گیلسپی – یو اف سی 244

جولای 4, 2021
مبارزه یو اف سی کانر مک گرگور و مارکوس بریمج

مبارزه یو اف سی کانر مک گرگور و مارکوس بریمج