اکتبر 9, 2020
مبارزه کوری سندهگن و رافائل آسانسائو - یو اف سی 241

مبارزه کوری سندهگن و رافائل آسانسائو – یو اف سی 241

اکتبر 8, 2020
مبارزه مارلون مورایس و جوزه آلدو - یو اف سی 245

مبارزه مارلون مورایس و جوزه آلدو – یو اف سی 245

اکتبر 8, 2020
مبارزه ادسون باربوزا و بنیل داریوش - یو اف سی فایت نایت 106

مبارزه ادسون باربوزا و بنیل داریوش – یو اف سی فایت نایت 106

اکتبر 7, 2020
مبارزه ماکوان امیرخانی و دنی هنری - یو اف سی 251

مبارزه ماکوان امیرخانی و دنی هنری – یو اف سی 251

سپتامبر 24, 2020
مبارزه اسرائیل آدسانیا و یوئل رومرو - یو اف سی 248

مبارزه اسرائیل آدسانیا و یوئل رومرو – یو اف سی 248

سپتامبر 24, 2020
مبارزه پائولو کاستا و یوئل رومرو - یو اف سی 241

مبارزه پائولو کاستا و یوئل رومرو – یو اف سی 241

سپتامبر 24, 2020
مبارزه یان بلاهوویچ و لوک راکهولد - یو اف سی 239

مبارزه یان بلاهوویچ و لوک راکهولد – یو اف سی 239

سپتامبر 15, 2020
مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا - یو اف سی فایت نایت 119

مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا – یو اف سی فایت نایت 119

سپتامبر 15, 2020
مبارزه تایرون وودلی و درن تیل - یو اف سی 228

مبارزه تایرون وودلی و درن تیل – یو اف سی 228

آگوست 14, 2020
قهرمانان سنگین وزن یو اف سی

تمامی قهرمانان سنگین وزن در تاریخ یو اف سی

آگوست 6, 2020
مبارزه جونیور دوس سانتوس و استیپه میوچیچ 1

مبارزه یو اف سی جونیور دوس سانتوس و استیپه میوچیچ 1

آگوست 6, 2020
مبارزه یان کوتلابا و ماگومد آنکالایف - یو اف سی فایت نایت 169

مبارزه یان کوتلابا و ماگومد آنکالایف – یو اف سی فایت نایت 169

آگوست 6, 2020
مبارزه دنیل کورمیر و دریک لوئیس - یو اف سی 230

مبارزه دنیل کورمیر و دریک لوئیس – یو اف سی 230

آگوست 6, 2020
مبارزه استیپه میوچیچ و جونیور دوس سانتوس 2

مبارزه استیپه میوچیچ و جونیور دوس سانتوس 2 – یو اف سی 211

آگوست 6, 2020
پیش نمایش یو اف سی 252 - دنیل کورمیر و استیپه میوچیچ 3

پیش نمایش یو اف سی 252 – دنیل کورمیر و استیپه میوچیچ 3