جولای 10, 2020
برترین ناک اوت ها و سابمیشن های یو اف سی خورخه ماسویدال

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های یو اف سی خورخه ماسویدال

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های نک کرنک

برترین سابمیشن های نک کرنک در تاریخ یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های گیوتین ایستاده

برترین سابمیشن های گیوتین ایستاده در تاریخ یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های نی بار

برترین سابمیشن های نی بار در تاریخ یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های کیمورا

برترین سابمیشن های کیمورا در تاریخ یو اف سی

فوریه 3, 2020
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های دومینیک ریس مبارز یو اف سی

ژانویه 15, 2020
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های کانر مک گرگور

اکتبر 5, 2019
blank

5 تا از برترین ناک اوت ها و سابمیشن های رابرت ویتاکر قهرمان یو اف سی

اکتبر 5, 2019
blank

5 تا از برترین ناک اوت ها و سابمیشن های ال یاکوئینتا مبارز یو اف سی

اکتبر 5, 2019
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های دن هوکر مبارز یو اف سی

سپتامبر 21, 2019
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های جرمی استیونز مبارز یو اف سی

سپتامبر 3, 2019
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های حبیب نورماگومدوف قهرمان یو اف سی

سپتامبر 2, 2019
blank

10 ناک اوت و سابمیشن برتر از داستین پوریر قهرمان یو اف سی

آگوست 15, 2019
blank

5 ناک اوت و سابمیشن برتر از آنتونی پتیس قهرمان یو اف سی

آگوست 14, 2019
blank

5 تا از برترین ناک اوت ها و سابمیشن های نیت دیاز مبارز یو اف سی