نوامبر 4, 2021
مبارزه جاستین گیجی و کابوی سرونی - یو اف سی فایت نایت 158

مبارزه جاستین گیجی و کابوی سرونی – یو اف سی فایت نایت 158

ژانویه 20, 2021
مبارزه دونالد سرونی و کانر مک گرگور

مبارزه کانر مک گرگور و دونالد سرونی – یو اف سی 246

دسامبر 12, 2020
مبارزه تونی فرگوسن و دونالد سرونی - یو اف سی 238

مبارزه تونی فرگوسن و دونالد سرونی – یو اف سی 238

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

سپتامبر 15, 2020
مبارزه دونالد سرونی و یانسی مدیروس - یو اف سی فایت نایت 126

مبارزه دونالد سرونی و یانسی مدیروس – یو اف سی فایت نایت 126

جولای 6, 2020
مبارزه یو اف سی خورخه ماسویدال و دونالد سرونی

مبارزه یو اف سی خورخه ماسویدال و دونالد سرونی

می 4, 2020
مبارزه آنتونی پتیس و دونالد سرونی 1

مبارزه یو اف سی آنتونی پتیس و دونالد سرونی 1

می 1, 2020
مبارزه دونالد سرونی و الکس اولیویرا

مبارزه دونالد سرونی و الکس اولیویرا – یو اف سی فایت نایت 83

ژانویه 5, 2020
blank

مبارزه دونالد سرونی و مت براون در یو اف سی 206

ژانویه 3, 2020
blank

مبارزه یو اف سی دونالد سرونی و ادسون باربوزا

آگوست 1, 2019
blank

مبارزه رابی لاولر و دونالد سرونی در یو اف سی 214