ژانویه 9, 2022
مبارزه فرانسیس انگانو و استیپه میوچیچ - یو اف سی 260

مبارزه فرانسیس انگانو و استیپه میوچیچ – یو اف سی 260

ژانویه 9, 2022
مبارزه براندون مورنو و دیویسون فیگوردو 2 - یو اف سی 263

مبارزه براندون مورنو و دیویسون فیگوردو 2 – یو اف سی 263

ژانویه 9, 2022
مبارزه سیریل گان و دریک لوئیس - یو اف سی 265

مبارزه سیریل گان و دریک لوئیس – یو اف سی 265

ژانویه 9, 2022
مبارزه سیریل گان و الکساندر ولگوف - یو اف سی فایت نایت 190

مبارزه سیریل گان و الکساندر ولگوف – یو اف سی فایت نایت 190

دسامبر 8, 2021
مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 - یو اف سی 257

مبارزه داستین پوریر و کانر مک گرگور 2 – یو اف سی 257

دسامبر 8, 2021
مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن - یو اف سی 256

مبارزه چارلز اولیویرا و تونی فرگوسن – یو اف سی 256

دسامبر 8, 2021
مبارزه شان اومالی و کریس موتینهو - یو اف سی 264

مبارزه شان اومالی و کریس موتینهو – یو اف سی 264

دسامبر 8, 2021
مبارزه کودی گاربرانت و رافائل آسانسائو - یو اف سی 250

مبارزه کودی گاربرانت و رافائل آسانسائو – یو اف سی 250

دسامبر 8, 2021
مبارزه جف نیل و مایک پری - یو اف سی 245

مبارزه جف نیل و مایک پری – یو اف سی 245

نوامبر 5, 2021
مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 - یو اف سی 245

مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 1 – یو اف سی 245

نوامبر 5, 2021
مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی - یو اف سی فایت نایت 178

مبارزه کولبی کاوینگتون و تایرون وودلی – یو اف سی فایت نایت 178

نوامبر 4, 2021
مبارزه جاستین گیجی و کابوی سرونی - یو اف سی فایت نایت 158

مبارزه جاستین گیجی و کابوی سرونی – یو اف سی فایت نایت 158

اکتبر 29, 2021
مبارزه یان بلاهوویچ و اسرائیل آدسانیا - یو اف سی 259

مبارزه یان بلاهوویچ و اسرائیل آدسانیا – یو اف سی 259

اکتبر 29, 2021
مبارزه گلاور تشیرا و آنتونی اسمیت - یو اف سی فایت نایت 171

مبارزه گلاور تشیرا و آنتونی اسمیت – یو اف سی فایت نایت 171

اکتبر 29, 2021
مبارزه اسلام ماخاچف و درو دوبر - یو اف سی 259

مبارزه اسلام ماخاچف و درو دوبر – یو اف سی 259