ژوئن 9, 2021
مبارزه دیویسون فیگوردو و براندون مورنو 1 - یو اف سی 256

مبارزه دیویسون فیگوردو و براندون مورنو 1 – یو اف سی 256

ژوئن 9, 2021
مبارزه اسرائیل آدسانیا و ماروین وتوری 1

مبارزه یو اف سی اسرائیل آدسانیا و ماروین وتوری 1

ژوئن 9, 2021
مبارزه نیت دیاز و مایکل جانسون

مبارزه یو اف سی نیت دیاز و مایکل جانسون

ژوئن 9, 2021
مبارزه لئون ادواردز و رافائل دوس آنجوس

مبارزه یو اف سی لئون ادواردز و رافائل دوس آنجوس

ژوئن 9, 2021
مبارزه دیمین مایا و خورخه ماسویدال - یو اف سی 211

مبارزه دیمین مایا و خورخه ماسویدال – یو اف سی 211

آوریل 23, 2021
مبارزه کامارو عثمان و گیلبرت برنس - یو اف سی 258

مبارزه کامارو عثمان و گیلبرت برنز – یو اف سی 258

آوریل 23, 2021
مبارزه یورایا هال و اندرسون سیلوا - یو اف سی فایت نایت 181

مبارزه یورایا هال و اندرسون سیلوا – یو اف سی فایت نایت 181

آوریل 23, 2021
مبارزه خورخه ماسویدال و جیک النبرگر - یو اف سی التیمت فایتر 24

مبارزه خورخه ماسویدال و جیک النبرگر – یو اف سی التیمت فایتر 24

آوریل 23, 2021
مبارزه کریس وایدمن و اندرسون سیلوا 2 - یو اف سی 168

مبارزه کریس وایدمن و اندرسون سیلوا 2 – یو اف سی 168

آوریل 22, 2021
مبارزه یو اف سی آنتونی اسمیت و دوین کلارک

مبارزه یو اف سی آنتونی اسمیت و دوین کلارک – یو اف سی ESPN 18

مارس 24, 2021
مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 3 - یو اف سی 252

مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 3 – یو اف سی 252

مارس 24, 2021
مبارزه فرانسیس انگانو و جرزینهو روزنستروک - یو اف سی 249

مبارزه فرانسیس انگانو و جرزینهو روزنستروک – یو اف سی 249

مارس 24, 2021
مبارزه تایرون وودلی و رابی لاولر - یو اف سی 201

مبارزه تایرون وودلی و رابی لاولر – یو اف سی 201

مارس 24, 2021
مبارزه شان اومالی و خوزه آلبرتو کوینونز - یو اف سی 248

مبارزه شان اومالی و خوزه آلبرتو کوینونز – یو اف سی 248

مارس 6, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و کانگ جی وون - وان چمپیونشیپ 130

مبارزه امیر علی اکبری و کانگ جی وون – وان چمپیونشیپ 130