جولای 10, 2020
برترین ناک اوت ها و سابمیشن های یو اف سی خورخه ماسویدال

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های یو اف سی خورخه ماسویدال

آوریل 27, 2020
برترین ناک اوت های جاستین گیجی

برترین ناک اوت های جاستین گیجی مبارز یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های نک کرنک

برترین سابمیشن های نک کرنک در تاریخ یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های گیوتین ایستاده

برترین سابمیشن های گیوتین ایستاده در تاریخ یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های نی بار

برترین سابمیشن های نی بار در تاریخ یو اف سی

آوریل 23, 2020
برترین سابمیشن های کیمورا

برترین سابمیشن های کیمورا در تاریخ یو اف سی

آوریل 19, 2020
مبارزه یو اف سی نیکو پرایس و جیمز ویک

مبارزه یو اف سی نیکو پرایس و جیمز ویک

آوریل 19, 2020
مبارزه یو اف سی گرگ هاردی و خوان آدامز

مبارزه یو اف سی گرگ هاردی و خوان آدامز

آوریل 14, 2020
blank

مبارزه کالوین کاتار و شین بورگس در یو اف سی 220

آوریل 14, 2020
blank

مبارزه آندره آرلوفسکی و جرزینهو روزنستروک در یو اف سی 244

مارس 6, 2020
blank

برترین ناک اوت های یو اف سی یوئل رومرو

فوریه 3, 2020
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های دومینیک ریس مبارز یو اف سی

اکتبر 5, 2019
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های دن هوکر مبارز یو اف سی

سپتامبر 3, 2019
blank

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های حبیب نورماگومدوف قهرمان یو اف سی

سپتامبر 2, 2019
blank

10 ناک اوت و سابمیشن برتر از داستین پوریر قهرمان یو اف سی