جولای 10, 2020
برترین ناک اوت ها و سابمیشن های یو اف سی خورخه ماسویدال

برترین ناک اوت ها و سابمیشن های یو اف سی خورخه ماسویدال

جولای 7, 2020
مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون - یو اف سی 245

مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون – یو اف سی 245

جولای 7, 2020
مبارزه خورخه ماسویدال و نیت دیاز - یو اف سی 244

مبارزه خورخه ماسویدال و نیت دیاز – یو اف سی 244

جولای 6, 2020
مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی 1 - یو اف سی 245

مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی 1 – یو اف سی 245

جولای 6, 2020
مبارزه یو اف سی خورخه ماسویدال و دونالد سرونی

مبارزه یو اف سی خورخه ماسویدال و دونالد سرونی

جولای 6, 2020
مبارزه ماکوان امیرخانی و کریس فیشگلد - یو اف سی فایت نایت 153

مبارزه ماکوان امیرخانی و کریس فیشگلد – یو اف سی فایت نایت 153

جولای 5, 2020
مبارزه جوزه آلدو و فرانکی ادگار - یو اف سی 200

مبارزه جوزه آلدو و فرانکی ادگار – یو اف سی 200

جولای 5, 2020
مبارزه کامارو عثمان و دیمین مایا - یو اف سی فایت نایت 129

مبارزه کامارو عثمان و دیمین مایا – یو اف سی فایت نایت 129

جولای 5, 2020
مبارزه پتر یان و یورایا فیبر - یو اف سی 245

مبارزه پتر یان و یورایا فیبر – یو اف سی 245

جولای 5, 2020
مبارزه یو اف سی مکس هالووی و کاب سوانسون

مبارزه یو اف سی مکس هالووی و کاب سوانسون

ژوئن 29, 2020
پیش نمایش یو اف سی 251 - کامارو عثمان و خورخه ماسویدال

پیش نمایش یو اف سی 251 – کامارو عثمان و خورخه ماسویدال

ژوئن 27, 2020
مبارزه یو اف سی داستین پوریر و جاستین گیجی

مبارزه یو اف سی داستین پوریر – جاستین گیجی

ژوئن 26, 2020
مبارزه دن هوکر و گیلبرت برنز

مبارزه دن هوکر و گیلبرت برنز – یو اف سی 226

ژوئن 26, 2020
مبارزه میکی گال و سی ام پانک

مبارزه میکی گال و سی ام پانک – یو اف سی 203

ژوئن 26, 2020
مبارزه مایک پری و الکس اولیویرا

مبارزه مایک پری و الکس اولیویرا – یو اف سی فایت نایت 150