فوریه 27, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و شلتون گریوز- ای سی ای 93

مبارزه امیر علی اکبری و شلتون گریوز- ای سی ای 93

فوریه 27, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و جرونیمو دوس سانتوس - رایزین 5

مبارزه امیر علی اکبری و جرونیمو دوس سانتوس – رایزین 5

فوریه 27, 2021
مبارزه امیر علی اکبری و دنیس اسمولدارف - ای سی بی 83

مبارزه امیر علی اکبری و دنیس اسمولدارف – ای سی بی 83

فوریه 24, 2021
پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

فوریه 13, 2021
مبارزه خورخه ماسویدال و کامارو عثمان - یو اف سی 251

مبارزه کامارو عثمان و خورخه ماسویدال – یو اف سی 251

فوریه 13, 2021
مبارزه گیلبرت برنز و تایرون وودلی

مبارزه گیلبرت برنز و تایرون وودلی – یو اف سی ESPN 9

فوریه 13, 2021
مبارزه یو اف سی کامارو عثمان و رافائل دوس آنجوس

مبارزه یو اف سی کامارو عثمان و رافائل دوس آنجوس

فوریه 13, 2021
مبارزه کلوین گاستلوم و ویتور بلفورت - یو اف سی فایت نایت 160

مبارزه کلوین گاستلوم و ویتور بلفورت – یو اف سی فایت نایت 160

فوریه 13, 2021
مبارزه ایان هاینیش و جرالد میرشارت - یو اف سی 250

مبارزه ایان هاینیش و جرالد میرشارت – یو اف سی 250

فوریه 4, 2021
مبارزه الیستار اووریم و آگوستو ساکای- یو اف سی فایت نایت 176

مبارزه الیستار اوریم و آگوستو ساکای- یو اف سی فایت نایت 176

فوریه 4, 2021
مبارزه فرانکی ادگار و پدرو مونهوز

مبارزه فرانکی ادگار و پدرو مونهوز – یو اف سی ESPN 15

فوریه 4, 2021
مبارزه یو اف سی الیستار اوریم و والت هریس

مبارزه الیستار اوریم و والت هریس – یو اف سی ESPN 8

فوریه 4, 2021
مبارزه بنیل داریوش و اسکات هولتزمن- یو اف سی فایت نایت 174

مبارزه بنیل داریوش و اسکات هولتزمن – یو اف سی فایت نایت 174

فوریه 4, 2021
مبارزه الکساندر ولکوف و والت هریس- یو اف سی 254

مبارزه الکساندر ولکوف و والت هریس- یو اف سی 254

ژانویه 29, 2021
تریلر یو اف سی 258 - کامارو عثمان و گیلبرت برنز

تریلر یو اف سی 258 – کامارو عثمان و گیلبرت برنز