نوامبر 19, 2020
مبارزه دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 2

مبارزه یو اف سی دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 2

نوامبر 19, 2020
مبارزه دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 1

مبارزه یو اف سی دیویسون فیگوردو و جوزف بناویدز 1

نوامبر 18, 2020
مبارزه الکس پرز و جوسیر فورمیگا - یو اف سی 250

مبارزه الکس پرز و جوسیر فورمیگا – یو اف سی 250

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مایک پری و میکی گال

مبارزه یو اف سی مایک پری و میکی گال

نوامبر 18, 2020
مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ

مبارزه یو اف سی مائوریسیو روا و پل کریگ 1

نوامبر 13, 2020
مبارزه پل فلدر و ادسون باربوزا 2 - یو اف سی 242

مبارزه پل فلدر و ادسون باربوزا 2 – یو اف سی 242

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 2

نوامبر 13, 2020
مبارزه رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

مبارزه یو اف سی رافائل دوس آنجوس و دونالد سرونی 1

نوامبر 13, 2020
مبارزه پال فلدر و چارلز اولیویرا - یو اف سی 218

مبارزه پال فلدر و چارلز اولیویرا – یو اف سی 218

نوامبر 11, 2020
تریلر مسابقه بوکس مایک تایسون و روی جونز 2020

تریلر مسابقه بوکس مایک تایسون و روی جونز جونیور 2020

نوامبر 11, 2020
تریلر رویداد UFC 255 - دیویسون فیگوردو و الکس پرز

تریلر رویداد UFC 255 – دیویسون فیگوردو و الکس پرز

نوامبر 11, 2020
پیش نمایش مبارزه دیویسون فیگوردو و الکس پرز در یو اف سی 255

پیش نمایش مبارزه دیویسون فیگوردو و الکس پرز در یو اف سی 255

اکتبر 31, 2020
مبارزه گگارد موساسی و لیوتو ماچیدا - بلاتور ام ام ای 228

مبارزه گگارد موساسی و لیوتو ماچیدا – بلاتور ام ام ای 228

اکتبر 30, 2020
مبارزه داگلاس لیما و روری مک دونالد 2 - بلاتور ام ام ای 232

مبارزه داگلاس لیما و روری مک دونالد 2 – بلاتور ام ام ای 232

اکتبر 30, 2020
مبارزه اندرسون سیلوا و درک برانسون - یو اف سی 208

مبارزه اندرسون سیلوا و درک برانسون – یو اف سی 208