ژوئن 9, 2021
مبارزه دیویسون فیگوردو و براندون مورنو 1 - یو اف سی 256

مبارزه دیویسون فیگوردو و براندون مورنو 1 – یو اف سی 256

ژوئن 9, 2021
مبارزه اسرائیل آدسانیا و ماروین وتوری 1

مبارزه یو اف سی اسرائیل آدسانیا و ماروین وتوری 1

ژوئن 9, 2021
مبارزه نیت دیاز و مایکل جانسون

مبارزه یو اف سی نیت دیاز و مایکل جانسون

ژوئن 9, 2021
مبارزه لئون ادواردز و رافائل دوس آنجوس

مبارزه یو اف سی لئون ادواردز و رافائل دوس آنجوس

ژوئن 9, 2021
مبارزه دیمین مایا و خورخه ماسویدال - یو اف سی 211

مبارزه دیمین مایا و خورخه ماسویدال – یو اف سی 211

ژوئن 5, 2021
تریلر رویداد UFC 263 - اسرائیل آدسانیا و ماروین وتوری

تریلر رویداد UFC 263 – اسرائیل آدسانیا و ماروین وتوری

ژوئن 5, 2021
تریلر مسابقه بوکس فلوید می ودر و لوگان پال 2021

تریلر مسابقه بوکس فلوید می ودر – لوگان پال 2021

مارس 24, 2021
تریلر یو اف سی 260 - استیپه میوچیچ و فرانسیس انگانو 2

تریلر یو اف سی 260 – استیپه میوچیچ و فرانسیس انگانو 2

مارس 5, 2021
پیش نمایش مبارزه امیر علی اکبری و کانگ جی وون

پیش نمایش مبارزه امیر علی اکبری و کانگ جی وون

مارس 3, 2021
تریلر رویداد UFC 259 - اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

تریلر رویداد UFC 259 – اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

فوریه 24, 2021
تریلر مسابقه بوکس کانلو آلوارز و آونی ییلدیریم 2021

تریلر مسابقه بوکس کانلو آلوارز – آونی ییلدیریم 2021

فوریه 4, 2021
مبارزه فرانکی ادگار و پدرو مونهوز

مبارزه فرانکی ادگار و پدرو مونهوز – یو اف سی ESPN 15

ژانویه 20, 2021
مبارزه مایکل چندلر و بنسون هندرسون 2 - بلاتور 243

مبارزه مایکل چندلر و بنسون هندرسون 2 – بلاتور 243

ژانویه 4, 2021
تریلر یو اف سی 257 - کانر مک گرگور و داستین پوریر 2

تریلر یو اف سی 257 – کانر مک گرگور و داستین پوریر 2

ژانویه 4, 2021
تریلر گلوری کیک بوکسینگ 77 - ریکو ورهوون و جمال بن صدیق 3

تریلر گلوری کیک بوکسینگ 77 – ریکو ورهوون و جمال بن صدیق 3