مارس 1, 2022
پیش نمایش یو اف سی 272 - کولبی کاوینگتون و خورخه ماسویدال

پیش نمایش یو اف سی 272 – کولبی کاوینگتون و خورخه ماسویدال

فوریه 6, 2022
پیش نمایش یو اف سی 271 - اسرائیل آدسانیا و رابرت ویتاکر 2

پیش نمایش یو اف سی 271 – اسرائیل آدسانیا و رابرت ویتاکر 2

ژانویه 5, 2022
پیش نمایش یو اف سی 270 - فرانسیس انگانو و سیریل گان

پیش نمایش یو اف سی 270 – فرانسیس انگانو و سیریل گان

اکتبر 27, 2021
تریلر رویداد UFC 267 - یان بلاهوویچ و گلاور تشیرا

تریلر رویداد UFC 267 – یان بلاهوویچ و گلاور تشیرا

اکتبر 7, 2020
مبارزه ماکوان امیرخانی و دنی هنری - یو اف سی 251

مبارزه ماکوان امیرخانی و دنی هنری – یو اف سی 251

سپتامبر 24, 2020
مبارزه اسرائیل آدسانیا و یوئل رومرو - یو اف سی 248

مبارزه اسرائیل آدسانیا و یوئل رومرو – یو اف سی 248

سپتامبر 24, 2020
مبارزه پائولو کاستا و یوئل رومرو - یو اف سی 241

مبارزه پائولو کاستا و یوئل رومرو – یو اف سی 241

سپتامبر 24, 2020
مبارزه دومینیک ریس و اوینس سنت پروکس - یو اف سی 229

مبارزه دومینیک ریس و اوینس سنت پروکس – یو اف سی 229

سپتامبر 24, 2020
مبارزه یان بلاهوویچ و لوک راکهولد - یو اف سی 239

مبارزه یان بلاهوویچ و لوک راکهولد – یو اف سی 239

سپتامبر 15, 2020
پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و پائولو کاستا در یو اف سی 253

پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و پائولو کاستا در یو اف سی 253

سپتامبر 15, 2020
مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا - یو اف سی فایت نایت 119

مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا – یو اف سی فایت نایت 119

سپتامبر 15, 2020
مبارزه تایرون وودلی و درن تیل - یو اف سی 228

مبارزه تایرون وودلی و درن تیل – یو اف سی 228

سپتامبر 15, 2020
مبارزه یو اف سی حمزه چیمائف و ریس مک کی

مبارزه یو اف سی حمزه چیمائف و ریس مک کی

سپتامبر 15, 2020
مبارزه دونالد سرونی و یانسی مدیروس - یو اف سی فایت نایت 126

مبارزه دونالد سرونی و یانسی مدیروس – یو اف سی فایت نایت 126

آگوست 29, 2020
مبارزه رابی لاولر و روری مک دونالد 1 - یو اف سی 167

مبارزه رابی لاولر و روری مک دونالد 1 – یو اف سی 167