اکتبر 9, 2020
مبارزه کوری سندهگن و رافائل آسانسائو - یو اف سی 241

مبارزه کوری سندهگن و رافائل آسانسائو – یو اف سی 241

اکتبر 8, 2020
مبارزه مارلون مورایس و جوزه آلدو - یو اف سی 245

مبارزه مارلون مورایس و جوزه آلدو – یو اف سی 245

اکتبر 8, 2020
مبارزه ادسون باربوزا و بنیل داریوش - یو اف سی فایت نایت 106

مبارزه ادسون باربوزا و بنیل داریوش – یو اف سی فایت نایت 106

اکتبر 7, 2020
مبارزه ماکوان امیرخانی و دنی هنری - یو اف سی 251

مبارزه ماکوان امیرخانی و دنی هنری – یو اف سی 251

سپتامبر 24, 2020
مبارزه دومینیک ریس و اوینس سنت پروکس - یو اف سی 229

مبارزه دومینیک ریس و اوینس سنت پروکس – یو اف سی 229

سپتامبر 15, 2020
مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا - یو اف سی فایت نایت 119

مبارزه کولبی کاوینگتون و دیمین مایا – یو اف سی فایت نایت 119

سپتامبر 15, 2020
مبارزه یو اف سی حمزه چیمائف و ریس مک کی

مبارزه یو اف سی حمزه چیمائف و ریس مک کی

آگوست 29, 2020
مبارزه رابی لاولر و روری مک دونالد 1 - یو اف سی 167

مبارزه رابی لاولر و روری مک دونالد 1 – یو اف سی 167

آگوست 29, 2020
مبارزه یان کوتلابا و خلیل رونتری - یو اف سی فایت نایت 160

مبارزه یان کوتلابا و خلیل رونتری – یو اف سی فایت نایت 160

آگوست 29, 2020
مبارزه آنتونی اسمیت و مائوریسیو روا - یو اف سی فایت نایت 134

مبارزه آنتونی اسمیت و مائوریسیو روا – یو اف سی فایت نایت 134

آگوست 29, 2020
مبارزه الکساندر راکیچ و جیمی مانووا - یو اف سی فایت نایت 153

مبارزه الکساندر راکیچ و جیمی مانووا – یو اف سی فایت نایت 153

آگوست 29, 2020
مبارزه نیل مگنی و کارلوس کاندیت - یو اف سی 209

مبارزه نیل مگنی و کارلوس کاندیت – یو اف سی 209

آگوست 15, 2020
مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 2 - یو اف سی 241

مبارزه استیپه میوچیچ و دنیل کورمیر 2 – یو اف سی 241

آگوست 15, 2020
مبارزه دنیل کورمیر و آنتونی جانسون 2 - یو اف سی 210

مبارزه دنیل کورمیر و آنتونی جانسون 2 – یو اف سی 210

آگوست 15, 2020
مبارزه شان اومالی و ادی واینلند - یو اف سی 250

مبارزه شان اومالی و ادی واینلند – یو اف سی 250