آوریل 1, 2022
پیش نمایش یو اف سی 273 - الکساندر ولکانوفسکی و زامبی کره ای

پیش نمایش یو اف سی 273 – الکساندر ولکانوفسکی و زامبی کره ای

مارس 1, 2022
پیش نمایش یو اف سی 272 - کولبی کاوینگتون و خورخه ماسویدال

پیش نمایش یو اف سی 272 – کولبی کاوینگتون و خورخه ماسویدال

فوریه 6, 2022
پیش نمایش یو اف سی 271 - اسرائیل آدسانیا و رابرت ویتاکر 2

پیش نمایش یو اف سی 271 – اسرائیل آدسانیا و رابرت ویتاکر 2

ژانویه 5, 2022
پیش نمایش یو اف سی 270 - فرانسیس انگانو و سیریل گان

پیش نمایش یو اف سی 270 – فرانسیس انگانو و سیریل گان

دسامبر 5, 2021
پیش نمایش مبارزه چارلز اولیویرا و داستین پوریر - یو اف سی 269

پیش نمایش مبارزه چارلز اولیویرا و داستین پوریر – یو اف سی 269

نوامبر 2, 2021
پیش نمایش مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 2 - یو اف سی 268

پیش نمایش مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون 2 – یو اف سی 268

اکتبر 27, 2021
تریلر رویداد UFC 267 - یان بلاهوویچ و گلاور تشیرا

تریلر رویداد UFC 267 – یان بلاهوویچ و گلاور تشیرا

آگوست 3, 2021
پیش نمایش مبارزه دریک لوئیس و سیریل گان در یو اف سی 265

پیش نمایش مبارزه دریک لوئیس و سیریل گان – یو اف سی 265

جولای 9, 2021
کنفرانس مطبوعاتی یو اف سی 264 - کانر مک گرگور و داستین پوریر 3

کنفرانس مطبوعاتی یو اف سی 264 – کانر مک گرگور و داستین پوریر 3

ژوئن 25, 2021
پیش نمایش مبارزه کانر مک گرگور و داستین پوریر 3 - یو اف سی 264

پیش نمایش مبارزه کانر مک گرگور و داستین پوریر 3 – یو اف سی 264

می 12, 2021
تریلر رویداد UFC 262 - مایکل چندلر و چارلز اولیویرا

تریلر رویداد UFC 262 – مایکل چندلر و چارلز اولیویرا

آوریل 22, 2021
پیش نمایش مبارزه کامارو عثمان و خورخه ماسویدال 2

پیش نمایش مبارزه کامارو عثمان و خورخه ماسویدال 2

مارس 24, 2021
تریلر یو اف سی 260 - استیپه میوچیچ و فرانسیس انگانو 2

تریلر یو اف سی 260 – استیپه میوچیچ و فرانسیس انگانو 2

فوریه 24, 2021
پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

پیش نمایش مبارزه اسرائیل آدسانیا و یان بلاهوویچ

ژانویه 29, 2021
تریلر یو اف سی 258 - کامارو عثمان و گیلبرت برنز

تریلر یو اف سی 258 – کامارو عثمان و گیلبرت برنز